Vitamin D

Som forhindrer omdannelse av testosteron til østrogen.