Huperzine A

Blokkerer acetylkolinesterase fra å bryte ned acetylkolin, og dermed sikre produksjon og vedlikehold av høye nivåer av acetylkolin i hjernen. Dette fører til en økning i konsentrasjon, opprettholdelse av informasjon og klarhet i hjernen.